Kas 20, 2016
38 Views
0 0

Mimarlar Odası’ndan ‘Gerekçeli Karar’ Açıklaması

Written by

3 Temmuz 2013, 18:19Mimarlar Odası’ndan ‘Gerekçeli Karar’ Açıklaması

Mimarlar Odası'ndan 'Gerekçeli Karar' Açıklaması

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin, Bölme Yayalaştırma Projesi’nin iptaliyle ilgili gerekçeli kararını Bölme’de saat 19.00’da bir basın açıklamasıyla değerlendirecek.

Mahkemenin gerekçeli sonucunda, “Beyoğlu İlçesi, Bölme Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin” 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliklerinde şehircilik prensiplerine, koruma kurul sonucu ilkeleriyle planlama…

Haberin Tamamı İçin: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/236474…

3 Temmuz 2013, 21:51Mimarlar Odası’ndan ‘Gerekçeli Karar’ Açıklaması

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin, Bölme Yayalaştırma Projesi’nin iptaliyle ilgili gerekçeli kararını Bölme’de bir basın açıklamasıyla değerlendirdi. İşte o iptal kararının satırbaşları.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin Bölme Yayalaştırma Projesi ile Seyahat Parkı’na Topçu Kışlası yapımına onay veren 1/5000 bin ile 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki tadilatları iptal kararının 10 sayfalık öne sürülen sebebi iptalin oldukça kapsamlı bulunduğunu ortaya çıkardı. Gerekçeli karar özetle şu şekilde:

KORUMA KURULU VE BEYOĞLU BELEDİYESİNDEN GÖRÜŞ ALINMADI

Bakılan davada, dosyadaki informasyon ve belgeler, mahallinde meydana getirilen bulgu esnasında tespit edilen hususlar, bilirkişi raporu beraber değerlendirildiğinde; Bölme Meydanı ve Çevresine ilişkin Yayalaştırma Projesinin, Bölme Meydanı’nın yoğun taşıt kullanımından arındırılarak meydan vasfının, bilhassa yaya kullanımının güçlendirilmesinde ve vasıta yollarının yeraltına alınmasında kamu yararı bulunduğunun kurul sonucunda açıkça belirtildiği sadece koruma amaçlı plan yapımında ve değişikliğinde 2863 sayılı Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine gore sit alanlarında Koruma Amaçlı İmar planı yapmak,

‘HAKLILIĞIMIZ YARGI KARARIYLA KANITLANDI’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafınca Bölme’de meydana getirilen açıklamada, “Başlattığımız hukuk mücadelesi sonucunda alınan bu karar sürdürülen mücadelenin haklılığını kanıtlamıştır. Ülkemiz tarihinde görülen en geniş şehir ve çevre mücadelesinin haklılığı yargı tarafınca da ispatlanmıştır. Zamanı ve kültürel değerleriyle Bölme Seyahat Parkı’nın korunması yargı kararıyla güvence altına alınmıştır. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi hepimiz bilmelidir” denildi.

Gruptakiler açıklamanın peşinden, “Bölme bizim, İstanbul bizim” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” çarpıcı sözleri attı. yaptırmak, onaylamak, değişiklik yapmak mevzusunda asli görevler Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Doğa Varlıkları Koruma Kuruluna verilmesine rağmen, Seyahat Parkı’nda yapıldığı dönemde dikilen ağaçlar ve öteki peyzaj özellikleri itibariyle Doğa Varlıkları Koruma Komisyonu’na herhangi bir müracaat yapılıp görüş ve/yada onay alınmadığı, 21.12.2010 onaylı 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Planın Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nca hazırlanmasına rağmen plan değişikliği esnasında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’ndan görüş ya da onay alınmadığı…

STK’LAR, İSTANBULLULAR VE ESNAFTAN GÖRÜŞ ALINMADI

Bu bölgedeki yaya ve taşıt trafiğinin İstanbul Metropoliten Şehir Bütünlüğü içinde mühim trafik akslarının bilirkişi raporunda bilhassa kurul kararlarında belirtildiği benzer biçimde; mevzii planlama yaklaşımlarla değil, makro ölçekte “Ulaşım Mastır Planı” ile çözümlenmesinin gerektiği, sözü geçen yasa ve yönetmelik hükümleri gereği, plan hazırlama süresi içinde plan yapılacak alanla ilgili meslek odaları, sivil cemiyet kuruluşları, üniversiteler, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ile bu alanda etkinlik gösteren işyeri sahipleriyle etkilenen hemşerilerin katılımıyla görüşlerinin alındıktan sonrasında vizyon hedef ve stratejilerin oluşturulması üstüne taslak planın koruma kuruluna sunulmasının gerektiği, ek olarak uzun yılardır park kullanımına ayrılmış ve 21.05.2009 onanlı 1/5000 ve 21.12.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Beyoğlu Sit Alanı Koruma Amaçlı Planlarında “Seyahat Parkı” olarak ayrı kullanıma bırakılmış olan alanın kısa bir süre sonrasında bu fonksiyonunun değiştirilmesine, sadece zorunluluk hallerinde ve yakın bölgede eşdeğer bir alan ayrılması suretiyle yapılabileceği yasal mevzuat gereği olmasına rağmen bu değişikliğin zorunluluk sebeplerinin hukuken ortaya konulmadığı benzer biçimde çevrede eşdeğer bir alanın da ayrılmadığının anlaşıldığı…”

PLAN NOTLARINDAKİ KIŞLA, İMAR PLANINDA YOK

“…gene plan onama sınırı içinde bir alanın “planlamasının” sonradan düzenlenmek suretiyle ayrılmasının plan kapsamında mühim bir eksiklik olması sebebiyle plan bütünlüğüne negatif etkilerinin olabileceği, ek olarak plan notlarında “Bölme Kışlası”yla ilgili yargı olmasına rağmen dava mevzusu planlarda bununla ilgili bir belirlemenin yapılmadığından dava mevzusu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerinin şehircilik ilkeleriyle planlama tekniklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

TARLABAŞI’NDA SORUN YOK, SIRASELVİLER DALIŞ TÜNELLERİ DE İPTAL

Öteki taraftan, dava mevzusu Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatlarına karşı dava açıldıktan sonrasında İBB’ce hazırlanan 31.07.2012 tarihindeki Bölme Meydanı Düzenleme İnşaat Uygulama Projesinin kurula iletilmesi üstüne 2 Numaralı K.V.K.B kurulunun 10.10.2012 gün ve 758 sayılı kararıyla, Bölme Meydanı Yayalaştırma Projesi ile ulaşım akışını düzenlemeyi hedefleyen İsmet İnönü (Gümüşsuyu) Caddesi, Sıraselviler Caddesi- Mete Caddesindeki dalış tünellerinin iptal edilerek trafik akışının zemin düzleminde elde eden tavsiye doğrultusunda dava mevzusu planların revize edilmesine, aynı projede tavsiye edilen Tarlabaşı Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’ndeki yoğun trafik akışını zemin altına alan ulaşım projesinin bu kısmının 2863 sayılı Yasa açısından sakıncasının olmadığının belirtilmesi karşısında dava mevzusu planların İsmet İnönü Caddesi-Mete Caddesi-Sıraselviler Caddesindeki dalış tünellerine ilişkin kısmının bu yönüyle de koruma ilke ve kararlarına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Haberin Tamamı İçin: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/236474…

Article Categories:
Nasıl Yapılır?
http://www.dubidk.com

Archizula.com 'un kurucusu.Mimarlık mesleğine dair merak edilenleri kendi penceresinden yorumlayarak okuyuculara ulaştırıyor.Aynı zamanda kişisel blogunda da yazılar yazıyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: